کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7697838 مزایده اموال منقول خود شامل - لوله های پلی اتیلن به جا مانده از حریق 2- لوله های چدنی و فولادی استان کردستان 1402/12/02 1402/12/07
7697343 مزایده : لوله های به جا مانده از حریق استان کردستان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7696770 مزایده فروش لوله های فولادی و چدنی استان کردستان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7662662 مزایده فروش اموال منقول خود شامل: لوله های پلی اتیلن به جا مانده از حریق - لوله های چدنی و فولادی استان کردستان 1402/11/24 رجوع به آگهی
7556451 مزایده اموال منقول خود شامل : 1- لوله های پلی اتیلن به جا مانده از حریق 2- لوله های چدنی و فولادی استان کردستان 1402/10/27 1402/10/30
7554139 مزایده لوله های به جا مانده از حریق استان کردستان 1402/10/27 رجوع به آگهی
7554082 مزایده فروش لوله های فولادی و چدنی استان کردستان 1402/10/27 رجوع به آگهی
7552532 مزایده فروش لوله های پلی اتیلن به جا مانده از حریق - لوله های چدنی و فولادی در انبار پل استان کردستان 1402/10/26 1402/10/30
7552370 مزایده فروش اموال منقول خود شامل 1- لوله های پلی اتیلن به جا مانده از حریق 2 - لوله های چدنی و فولادی استان کردستان 1402/10/26 رجوع به آگهی
7402123 مزایده فروش تانکر بنز استان کردستان 1402/09/13 رجوع به آگهی
7400870 مزایده بلدوزر زنجیری استان کردستان 1402/09/13 رجوع به آگهی
7395442 مزایده یک دستگاه تانکر آب بنز و یک دستگاه بلدوزر استان کردستان 1402/09/12 1402/09/19
7200009 مزایده پاژن اسقاطی استان کردستان 1402/07/24 رجوع به آگهی
7199973 مزایده پژو نوک مدادی - تانکر بنز - پژو بژ استان کردستان 1402/07/24 رجوع به آگهی
7199971 مزایده بلدوزر زنجیری استان کردستان 1402/07/24 رجوع به آگهی
7037504 مزایده تانکر بنز - پژو بژ - پژو نوک مدادی استان کردستان 1402/06/20 رجوع به آگهی
7036928 مزایده پاژن اسقاطی استان کردستان 1402/06/20 رجوع به آگهی
7036922 مزایده بلدوزر زنجیری استان کردستان 1402/06/20 رجوع به آگهی
6383641 مزایده واگذاری مصالح رودخانه ای مربوط به رودخانه استان کردستان 1401/12/21 رجوع به آگهی
6375087 مزایده واگذاری مصالح رودخانه ای استان کردستان 1401/12/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4