مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری لوله و اتصالات موجود در پروژه شبکه آبیاری و زه کشی 1399/05/15 1399/05/30
فرئش لوله و اتصالات موجود در پروژه شبکه ابیاری و زهکشی با جزئیات مندرج در اسناد 1399/05/11 1399/05/30
ضایعات آهن آلات سنگین شامل قطعات مختلف دستگاه ماسه شویی، تیرآهن 1399/02/30 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات سنگین شامل قطعات مختلف دستگاه ماسه شویی، تیرآهن و غیره 1399/02/28 1399/03/10
فروش لوله و اتصالات موجود در پروژه شبکه آبیاری و زهکشی سنگ سیاه 1398/10/19 1398/10/29
تامین لوله و اتصالات موجود در پروژه شبکه آبیاری و زهکشی 1398/09/16 رجوع به آگهی
فروش لوله و اتصالات موجود در پروژه شبکه آبیاری و زهکشی سنگ 1398/09/16 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات سنگین شامل قطعات مختلف دستگاه ماسه شویی, تیرآهن و غیره 1398/05/13 رجوع به آگهی
آهن آلات سنگین شامل قطعات مختلف دستگاه ماسه شویی, تیرآهن و غیره 1398/05/12 رجوع به آگهی
فراخوان فروش لوله و اتصالات موجود در انبار پل 1398/03/13 1398/03/29
صفحه 1 از 3