مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره محل داروخانه درمانگاه 1398/04/11 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد یک دستگاه آمبولانس دلیکا 1397/03/03 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد یک دستگاه آمبولانس 1397/03/02 رجوع به آگهی
مشارکت و بهره برداری از مجموعه شنوایی سنجی 1397/03/02 1397/03/12
مشارکت و بهره برداری از مجموعه شنوایی سنجی 1397/03/01 1397/03/12
مشارکت و بهره برداری از مجموعه های درمانی درمانگاه شامل واحدهای فیزیوتراپی، رادیولوژی، آژمایشگاه و د... 1396/12/16 1396/12/27
مشارکت و بهره برداری از مجموعه های درمانی درمانگاه شامل واحدهای فیزیوتراپی، رادیولوژی، آژمایشگاه و... 1396/12/15 1396/12/27
مشارکت ،تجهیز و راه اندازی کلینیک های تخصصی 1396/11/29 1396/12/07
مشارکت ،تجهیز و راه اندازی کلینیک های تخصصی 1396/11/28 1396/12/07
مشارکت و بهره برداری از مجموعه های درمانی 1396/11/25 1396/12/05
صفحه 1 از 5