مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مجوز بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری - ارائه مجوز بهره برداری از فضای تجاری ب... 1399/06/23 1399/07/05
واگذاری مجوز بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری 1399/06/04 1399/06/15
واگذاری مجوز بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری خود 1399/05/05 1399/05/15
واگذاری بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری 1399/04/16 1399/04/28
ارائه مجوز بهره برداری از فضاهای تبلیغات تجاری-ارائه مجوز بهره بردرای از پارکینگ عمومی-ارائه مجوز به... 1399/03/21 رجوع به آگهی
واگذاری مجوز بهره برداری تعدادی از فضاها 1399/03/11 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری تعدادی از فضاها با کاربری نمایش و معرفی نمونه کالا و محصولات 1398/12/03 1398/12/11
بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری 1398/11/30 رجوع به آگهی
مجوز بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری 1398/11/21 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری 1398/11/13 1398/11/23
صفحه 1 از 41