مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مجوز بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری 1398/08/20 1398/08/30
واگذاری بهره برداری از غرفه ها و فضاهای تجاری خود 1398/08/14 رجوع به آگهی
مجوز بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری 1398/08/09 رجوع به آگهی
تجدید مزایده ارائه مجوز بهره برداری از فضای تجاری با کاربری اغذیه کافی شاپ و ...-ارائه مجوز بهره برد... 1398/08/08 رجوع به آگهی
مجوز بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری 1398/08/01 رجوع به آگهی
واگذاری مجوز بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری خود 1398/07/17 1398/07/25
واگذاری بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری خود 1398/07/14 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری خود 1398/07/01 1398/07/13
واگذاری بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری خود 1398/06/27 رجوع به آگهی
واگذاری مجوز بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری 1398/06/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 40