مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجازه برپایی نمایشگاه 1398/11/19 رجوع به آگهی
واگذاری 5 دستگاه دوچرخه برقی 1397/10/06 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری پارکینگ 1396/12/15 1396/12/21
اجازه بر پایی چهاردهمین نمایشگاه فرش دستباف در سال 1396 1396/09/11 رجوع به آگهی
اجازه برپایی چهارمین نمایشگاه سرمایه گذاری کشور 1396/02/16 1396/02/21
اجازه برپایی دهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راه سازی، معدنی و عمرانی 1396/02/16 1396/02/21
واگذاری اجازه برپایی هفتمین نمایشگاه بین المللی 1396/02/16 1396/02/21
واگذاری اجازه برپایی دوازدهمین نمایشگاه 1396/02/16 1396/02/21
واگذاری امتیاز بهره برداری پارکینگ های شمالی و جنوبی 1395/12/10 1395/12/16
واگذاری تعدادی قطعات برقی مستعمل 1395/06/23 1395/06/29
صفحه 1 از 3