کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8058483 مزایده تجدید فروش یک قطعه زمین به متراژ 321.71 متر : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 321.71 استان گیلان 1403/03/13 1403/03/16
8052326 مزایده فروش یک قطعه زمین (معبر متروکه) با کاربری مسکونی استان گیلان 1403/03/12 1403/03/16
8043132 مزایده فروش یک قطعه زمین معبر متروکه بمساحت 321/71 متر مربع استان گیلان 1403/03/09 1403/03/16
7835012 مزایده ساختمان / نوع کاربری : مسکونی استان گیلان 1403/01/26 رجوع به آگهی
7792989 مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی استان گیلان 1403/01/05 رجوع به آگهی
7723429 مزایده فروش یک قطعه زمین (معبر متروکه) کاربری مسکونی عرصه 321.71 مترمربع استان گیلان 1402/12/08 1402/12/08
7708868 مزایده زمین کاربری مسکونی استان گیلان 1402/12/07 رجوع به آگهی
7688273 مزایده فروش یک قطعه زمین (معبر متروکه) کاربری مسکونی عرصه 321.71 مترمربع استان گیلان 1402/11/30 1402/12/08
7600030 مزایده اجاره 3 باب مغازه غرفه های خانه روستایی شهر استان گیلان 1402/11/09 رجوع به آگهی
7590128 مزایده اجاره غرفه مغازه و سالن خانه استان گیلان 1402/11/07 رجوع به آگهی
7588448 مزایده اجاره 3 باب (مغازه) غرفه های خانه روستایی استان کردستان 1402/11/07 1402/11/12
7588447 مزایده اجاره 3 باب (مغازه) غرفه های خانه استان گیلان 1402/11/07 1402/11/12
7579575 مزایده واگذاری اجاره غرفه (مغازه) و سالن خانه روستایی شهر استان کردستان 1402/11/03 1402/11/11
7557864 مزایده اجاره غرفه (مغازه) و سالن خانه روستایی شهر استان کردستان 1402/10/27 1402/11/11
7457727 مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 75/68 مترمربع استان گیلان 1402/10/02 رجوع به آگهی
7457704 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 208/92 استان گیلان 1402/10/02 رجوع به آگهی
7410848 مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری مسکونی (معبر متروکه) - مساحت عرصه 75.68 مترمربع و فاقد اعیانی استان فارس 1402/09/15 1402/09/20
7409749 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 208/92 / سطح کل زمین : 208/92 استان گیلان 1402/09/15 رجوع به آگهی
7409271 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان گیلان 1402/09/15 رجوع به آگهی
7401708 مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری مسکونی معبر متروکه پشت کتابخانه عمومی استان فارس 1402/09/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4