مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعدادی قطعه زمین تجاری 1399/04/28 رجوع به آگهی
تعدادی قطعه زمین تجاری 1399/04/25 رجوع به آگهی
تعدادی قطعه زمین با کاربری تجاری و کارگاهی در طرح تفکیکی شهر و روستاها 1399/04/09 1399/04/21
تعدادی قطعه زمین با کاربری تجاری و کارگاهی 1399/03/31 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی قطعه زمین با کاربری تجاری 1398/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی قطعه زمین با کاربری تجاری 1398/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی به مساحت 2880/63 مترمربع 1398/09/16 1398/09/23
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی به مساحت 2880/63 مترمربع و تعدادی زمین با کاربری تجاری 1398/09/12 1398/09/23
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری تاسیسات به مساحت 2213/61 مترمربع 1398/07/06 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری تاسیسات به مساحت 2213/61 مترمربع 1398/07/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4