مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری کارخانه دلینته بذور پنبه، 1398/11/02 1398/11/05
واگذاری تعداد 40 دستگاه خودروی اسقاطی سواری، وانت و مینی بوس 1397/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 40 دستگاه خودروی اسقاطی سواری، وانت و مینی بوس 1397/04/31 رجوع به آگهی
فروش اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد 1395/11/04 1395/11/07
فروش اتومبیلهای دولتی 1395/11/02 1395/11/07
واگذاری ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفنداری 1394/05/26 1394/05/29
واگذاری ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفنداری 1394/05/24 1394/05/29
فروش اموال اسقاطی 1394/04/22 1394/04/25
فروش اموال اسقاطی موجود 1394/04/20 1394/04/25
واگذاری بوفه غذاخوری 1393/05/21 1393/05/25
صفحه 1 از 3