کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8234544 مزایده فروش اموال مازاد مجتمع رفاهی استان تهران 1403/04/30 رجوع به آگهی
8146939 مزایده فروش املاک تجاری، اداری، مسکونی و زمین استان تهران 1403/04/06 1403/04/17
8145699 مزایده فروش املاک مازاد استان تهران 1403/04/06 رجوع به آگهی
8137577 مزایده فروش املاک تجاری؛ اداری، مسکونی و زمین: فروش زمین با بنای احداثی کاربری تجاری اداری پارکینگ مساحت عرصه 79062.5مترمربع - مجتمع فرهنگی تجاری عرصه 183000 مترمربع و.. استان تهران 1403/04/03 1403/04/12
8128731 مزایده فروش املاک تجاری؛ اداری، مسکونی و زمین: فروش زمین با بنای احداثی کاربری تجاری اداری پارکینگ مساحت عرصه 79062.5مترمربع - مجتمع فرهنگی تجاری عرصه 183000 مترمربع و.. استان تهران 1403/04/02 1403/04/12
8016971 مزایده فروش املاک مازاد استان تهران 1403/03/05 رجوع به آگهی
8009446 مزایده فروش املاک تجاری، اداری، مسکونی و زمین استان قزوین، استان قم، استان تهران ... 1403/03/01 رجوع به آگهی
7865199 مزایده فروش املاک تجاری، اداری، مسکونی و زمین استان البرز، استان قزوین، استان تهران ... 1403/02/01 1403/02/12
7863544 مزایده فروش املاک مازاد استان تهران 1403/02/01 رجوع به آگهی
7767832 مزایده فروش املاک تجاری، مسکونی استان قم، استان تهران 1402/12/20 رجوع به آگهی
7767332 مزایده فروش املاک مازاد استان تهران 1402/12/20 رجوع به آگهی
7751643 مزایده فروش املاک تجاری، اداری، مسکونی و زمین استان تهران، استان هرمزگان، استان اصفهان ... 1402/12/15 1402/12/21
7737990 مزایده فروش املاک تجاری اداری مسکونی و زمین با کاربری تجاری -اداری- پارکینگ / تجاری - تفریحی - ورزشی / تجاری - اداری / تجاری و پارکینگ / مسکونی / تجاری مسکونی /مزروعی / تجاری و اقامتی / مختلط / صنعتی استان البرز، استان قزوین، استان قم ... 1402/12/12 1402/12/21
7737271 مزایده فروش املاک مازاد استان تهران 1402/12/12 رجوع به آگهی
7704464 مزایده فروش املاک تجاری، اداری، مسکونی و زمین استان تهران، استان هرمزگان، استان خراسان رضوی ... 1402/12/05 1402/12/12
7668918 مزایده فروش املاک تجاری، اداری، مسکونی و زمین(اجاره به شرط تملیک)شامل 19 مورد کاربری زمین کاربری تجاری و پارکینگ- زمین کاربری تجاری اداری - ساختمان کاربری تجاری تفریحی ورزشی- زمین با بنای احداثی تجاری... استان تهران، استان هرمزگان، استان لرستان ... 1402/11/25 1402/12/07
7613032 مزایده فروش و اجاره به شرط تملیک املاک مجتمع فرهنگی تجاری - پروژه در حال احداث کاربری تجاری، اداری، خدماتی - زمین تجاری اداری - زمین با بنای نیمه کاره مسکونی - زمین مزروعی - زمین با بنای موجود تجاری... استان البرز، استان قم، استان تهران ... 1402/11/12 1402/11/25
7605237 مزایده فروش 14 ردیف از املاک شامل: - زمین با بنای احداثی با کاربری تجاری، اداری پارکینگ به مساحت عرصه 79062.50 مترمربع - زمین با کاربری تجاری و اداری به مساحت عرصه 2390.95 مترمربع - ساختمان با کاربری... استان تهران، استان فارس 1402/11/10 1402/11/16
7604990 مزایده فروش املاک تجاری اداری، مسکونی و زمین استان تهران 1402/11/10 رجوع به آگهی
7602213 مزایده فروش املاک استان تهران 1402/11/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8