مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای طرح کارت پارک ساعتی 1396/12/06 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای طرح کارت پارک ساعتی خود با سیستم الکترونیک هوشمند 1396/10/27 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای طرح کارت پارک ساعتی خود با سیستم الکترونیک هوشمند 1396/10/20 رجوع به آگهی
واگذاری یک دستگاه خودروی سمند EF7 1396/10/18 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودروی سمند 1396/10/11 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای طرح کارت پارک ساعتی با سیستم الکترونیک هوشمند به بخش خصوصی 1396/08/30 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای طرح کارت پارک ساعتی 1396/08/29 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای طرح کارت پارک ساعتی 1396/08/11 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای طرح کارت پارک ساعتی 1396/08/04 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاه پردیس 1396/07/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7