مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره یک باب مغازه 1399/05/06 1399/05/19
واگذاری اجاره یک باب مغازه دانشگاه 1399/05/06 1399/05/19
اجاره مغازه 1399/05/06 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب مغازه دانشگاه 1399/04/16 1399/04/25
اجاره مغازه 1399/04/16 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه به مساحت تقریبی 150 مترمربع 1399/04/16 رجوع به آگهی
اجاره یک باب مغازه به مساحت تقریبی 90 مترمربع 1399/04/16 رجوع به آگهی
واگذاری خودرو سواری پژو 405 مدل 1383 1398/11/16 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب ساختمان بوفه دانشجویی جهت اجاره 1398/06/09 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب ساختمان انتشارات دانشجویی 1398/06/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2