مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده سالن بانوان 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده سالن ورزشی 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده سالن ورزشی 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین تنیس خاکی روباز 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده سالن ورزشی 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده سالن ورزشی 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن ورزشی 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن ورزشی 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن ورزشی 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن غذاخوری مجموعه ورزشی 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اماکن ورزشی 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اماکن ورزشی مازاد 1401/01/30 1401/02/01
مزایده واگذاری زمین چمن فوتبال 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده زمین چمن فوتبال شماره یک 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده سالن رزمی 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده سالن بانوان 1400/12/21 رجوع به آگهی
مزایده سالن 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده سالن 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی 1400/12/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11