کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8172559 مزایده اجاره محل داروخانه کلینیک فرهنگیان اهر استان آذربایجان شرقی 1403/04/12 1403/04/14
8117420 مزایده واگذاری فضای داروخانه کلینیک استان آذربایجان شرقی 1403/03/29 رجوع به آگهی
6555201 مزایده اجاره محل داروخانه استان آذربایجان شرقی 1402/02/27 رجوع به آگهی
6499645 مزایده اجاره محل داروخانه استان آذربایجان شرقی 1402/02/12 رجوع به آگهی
6460017 مزایده سالنهای ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/01/29 رجوع به آگهی
6455592 مزایده اجاره محل تالار و غذاخوری باشگاه استان آذربایجان شرقی 1402/01/28 رجوع به آگهی
6412178 مزایده اجاره سالنهای ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/01/15 رجوع به آگهی
6410217 مزایده اجاره محل تالار و غذاخوری باشگاه استان آذربایجان شرقی 1402/01/14 رجوع به آگهی
6357399 مزایده اجاره محل تالار و غذاخوری باشگاه استان آذربایجان شرقی 1401/12/13 رجوع به آگهی
6354349 مزایده اجاره سالنهای ورزشی استان آذربایجان شرقی 1401/12/11 رجوع به آگهی
5031269 مزایده اجاره محل داروخانه و انباری کلینیک استان آذربایجان شرقی 1401/01/14 رجوع به آگهی
5016636 مزایده اجاره سالن های ورزشی استان آذربایجان شرقی 1400/12/25 رجوع به آگهی
5006625 مزایده اجاره محل داروخانه و انباری استان آذربایجان شرقی 1400/12/22 رجوع به آگهی
4933948 مزایده واگذاری محل داروخانه استان زنجان 1400/12/08 رجوع به آگهی
4931857 مزایده اجاره محل داروخانه و انباری استان آذربایجان شرقی 1400/12/08 رجوع به آگهی
4673399 مزایده واگذاری سالن های ورزشی استان آذربایجان شرقی 1400/10/07 رجوع به آگهی
4671042 مزایده واگذاری سالن های ورزشی استان آذربایجان شرقی 1400/10/07 رجوع به آگهی
3915928 مزایده اجاره محل باشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی 1400/03/08 رجوع به آگهی
3915812 مزایده واگذاری محل باشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی 1400/03/08 1400/03/18
3906250 مزایده واگذاری اجاره محل درمانگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی 1400/03/04 1400/03/12
صفحه 1 از 4