مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری زمین با کاربری تجاری 1399/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری زمین با کاربری تجاری 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری قسمتی از اداره جهت محل فتوکپی به صورت اجاره بها ماهیانه 1399/04/28 رجوع به آگهی
واگذاری مغازه ها در مجتمع صنعتی 1399/02/06 رجوع به آگهی
واگذاری زمین مشاعی-مساحت 186/70 مترمربع 1398/12/10 رجوع به آگهی
واگذاری املاک 1398/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری زمین در مجتمع کشاورز 1398/10/15 رجوع به آگهی
واگذاری مغازه 1398/10/12 رجوع به آگهی
واگذاری زمین ـ مساحت 202.72 کاربرری: مسکونی 1398/10/12 رجوع به آگهی
واگذاری 6 قطعه زمین با کاربری تجاری 1398/10/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4