مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 36 واحد غرفه تجاری 1397/12/08 رجوع به آگهی
فروش 36 واحد غرفه تجاری 1397/12/07 رجوع به آگهی
فروش 36 واحد غرفه تجاری 1397/12/07 رجوع به آگهی
فراخوان فروش 50 واحد غرفه تجاری 1397/01/26 1397/01/26
فروش 48 غرفه تجاری 1396/12/28 رجوع به آگهی
فروش 67 واحد غرفه تجاری 1396/03/24 1396/04/17
فروش 70 واحد غرفه تجاری 1396/02/17 1396/02/27
فروش 55 واحد غرفه 1395/05/31 1395/06/29
فروش 55 واحد غرفه تجاری و انبار 1395/05/30 1395/06/29
فروش 50 واحد غرفه تجاری واقع در مجتمع کاسپین 1395/04/14 1395/05/10
صفحه 1 از 3