کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6539765 مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی استان هرمزگان 1402/02/23 رجوع به آگهی
6539764 مزایده اجاره یک باب سالن بیلیارد استان هرمزگان 1402/02/23 رجوع به آگهی
6539749 مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی استان هرمزگان 1402/02/23 رجوع به آگهی
6539748 مزایده اجاره سالن اختصاصی والیبال شهرستان استان هرمزگان 1402/02/23 رجوع به آگهی
6539746 مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی استان هرمزگان 1402/02/23 رجوع به آگهی
6539745 مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی فوتسال استان هرمزگان 1402/02/23 رجوع به آگهی
6539744 مزایده اجاره یک باب سالن اختصاصی تنیس روی میز استان هرمزگان 1402/02/23 رجوع به آگهی
6539716 مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی استان هرمزگان 1402/02/23 رجوع به آگهی
6539715 مزایده اجاره یک باب زمین چمن مصنوعی گل بزرگ فوتبال استان هرمزگان 1402/02/23 رجوع به آگهی
6539714 مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی استان هرمزگان 1402/02/23 رجوع به آگهی
6539713 مزایده اجاره یک باب زمین چمن استان هرمزگان 1402/02/23 رجوع به آگهی
6539712 مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی استان هرمزگان 1402/02/23 رجوع به آگهی
6539711 مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی سقف کوتاه بدنسازی استان هرمزگان 1402/02/23 رجوع به آگهی
6539710 مزایده اجاره یک باب زمین چمن مصنوعی استان هرمزگان 1402/02/23 رجوع به آگهی
6539708 مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی استان هرمزگان 1402/02/23 رجوع به آگهی
6539676 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری چادر دوزی برزنت استان هرمزگان 1402/02/23 رجوع به آگهی
6533973 مزایده اجاره اماکن تجاری و ورزشی 16 عنوان مزایده شامل سالن اختصاصی والیبال - سالن ورزشی فوتسال - سالن ورزشی تیر اندازی - سالن ورزشی سقف کوتاه بدنسازی - سالن ورزشی سقف کوتا کشتی استان هرمزگان 1402/02/20 1402/02/27
6529075 مزایده اجاره اماکن تجاری و ورزشی 16 عنوان مزایده شامل سالن اختصاصی والیبال - سالن ورزشی فوتسال- سالن ورزشی تیر اندازی و... استان هرمزگان 1402/02/19 1402/02/27
6455489 مزایده اجاره زمین چمن طبیعی فوتبال استان هرمزگان 1402/01/28 رجوع به آگهی
6455487 مزایده اجاره استخر شنا استان هرمزگان 1402/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12