مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین با کاربری تجاری 1399/06/24 رجوع به آگهی
-زمین با کاربری تجاری به مساحت 1000 مترمربع --زمین با کاربری تجاری به مساحت 1200 مترمربع 1399/06/23 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری ورزشی - زمین 1399/06/23 رجوع به آگهی
فروشگاه تجاری 1399/04/24 رجوع به آگهی
فروشگاه تجاری شماره یک پوشاک ورزشی 1399/04/24 1399/05/04
واگذاری فروشگاه تجاری 1399/04/24 رجوع به آگهی
اجاره اماکن ورزشی ( فروشگاه تجاری - سالن ورزشی - زمین چمن مصنوعی ورزشگاه - سالن رزمی سقف کوتاه و ..... 1399/04/24 رجوع به آگهی
واگذاری فروشگاه تجاری شماره یک پوشاک ورزشی و فروشگاه تجاری شماره دو آپارتی و فروشگاه تجاری شماره سه... 1399/04/23 1399/04/28
واگذاری فروشگاه تجاری - سالن ورزشی - زمین چمن مصنوعی ورزشگاه - سالن رزمی 1399/04/23 رجوع به آگهی
فروش: ـ زمین با کاربری تجاری به مساحت 1000 مترمربع ـ زمین با کار بری تجاری به مساحت 1200 مترمربع 1399/04/05 1399/04/14
صفحه 1 از 7