مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش خودرو اسقاطی پاژن 1400/11/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره زمین تنیس ارضی مجموعه ورزشی 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره زمین تنیس 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین چمن 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن ورزشی 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن ورزشی 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن ورزشی 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اماکن ورزشی 1400/11/17 1400/11/25
مزایده اجاره اماکن ورزشی 1400/11/16 1400/11/25
مزایده زمین آسفالت (اسکیت) واقع در مجموعه ورزشی 1400/10/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن ژیمناستیک 1400/10/28 رجوع به آگهی
مزایده سالن بدمینتون 1400/10/28 رجوع به آگهی
مزایده مغازه تجاری چادردوزی 1400/10/28 رجوع به آگهی
مزایده بیلبوردهای تبلیغاتی 1400/10/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اماکن تجاری و ورزشی 1400/10/27 1400/11/03
مزایده اجاره اماکن تجاری و ورزشی 1400/10/27 رجوع به آگهی
مزایده خودروی اسقاطی ـ خودرو پاژن مدل 77 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودرو اسقاطی پاژن 1400/10/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودرو اسقاطی 1400/10/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8