مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اجناس مازاد سیم پیچ مسی، تجهیزات آلومینیومی، تجهیزات آهنی و ... 1401/02/26 1401/02/24
مزایده فروش سیم پیچ مسی، تجهیزات آلومینیومی، تجهیزات آهنی و ... 1401/02/21 1401/02/26
مزایده فروش سیم پیچ مسی ترانس جریان ها - تجهیزات آلومینیومی و مسی کمپرسور و بریکر های روغنی 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم پیچ مسی، تجهیزات آلومینیومی، تجهیزات آهنی و ... 1401/02/19 1401/02/24
مزایده فروش اجناس مازاد سیم پیچ مسی، تجهیزات آلومینیومی، تجهیزات آهنی و ... 1401/02/19 1401/02/24
مزایده اجاره مجموعه ورزشی 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجموعه ورزشی 1400/12/05 1400/12/09
مزایده اجاره مجموعه ورزشی 1400/12/05 1400/12/09
مزایده فروش آهن آلات، باطری سربی، بشکه خالی، روغن ترانس، سیم آلومینیومی 411 1400/12/01 1400/12/07
مزایده کابل 63 کیلوولت مسی - آهن آلات ( پروفیل - قوطی ) ضایعاتی - باطری سربی برکناری ( وزن باتری به همراه آب مقطر ) 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش اجناس اسقاط 1400/11/30 1400/12/07
مزایده اجاره مجموعه ورزشی 1400/11/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجموعه ورزشی 1400/11/14 1400/11/18
مزایده اجاره مجموعه ورزشی 1400/11/13 1400/11/18
مزایده فروش اجناس اسقاط 1400/11/06 1400/11/10
مزایده آهن آلات (اسقاطی) ـ آهن آلات (پروفل - قوطی ) ضایعاتی ـ باطری سربی برکناری (وزن باتری به همراه آب مقطر) 1400/11/06 1400/11/23
مزایده فروش اجناس اسقاط 1400/11/05 1400/11/10
مزایده آهن آلات ضایعاتی ـ کابل روکش دار ـ سیم کاناری ـ قطعات برکناری دکل نیروگاه ـ کنتری بخش 230 ـ آلومینیوم ضایعاتی ـ چوب ضایعاتی ـ قرقره فلزی ـ میلگرد ضایعاتی ـ و... 1400/03/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات - میلگرد ضایعاتی - گنتری - سیم آلومینیومی 1400/03/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات - میلگرد ضایعاتی - گتری - سیم آلومینیومی 1400/03/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12