مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اماکن ورزشی به صورت اجاره به بخش خصوصی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده سالن چند منظوره 1200 نفری 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زورخانه 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده سالن تکواندو 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجموعه ورزشی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده سالن کشتی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده سالن کشتی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده سالن بوکس 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده سالن اسکواش 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن تنیس روی میز 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده سالن ژیمناستیک 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده سالن اختصاصی شمشیر بازی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن تمرینی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده سالن چند منظوره 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن تمرینی 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده سالن تمرینی 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره سالن ورزشی 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده زمین چمن مصنوعی 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن 1401/02/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14