کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8199099 مزایده واگذاری اماکن ورزشی به صورت اجاره به بخش خصوصی (یک مرحله ای ) استان یزد 1403/04/18 رجوع به آگهی
8193314 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان و شهرستان یزد استان یزد 1403/04/17 1403/04/27
8187506 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان و شهرستان یزد استان یزد 1403/04/16 1403/04/27
8186811 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان و شهرستان یزد استان یزد 1403/04/16 1403/04/27
8186770 مزایده اماکن شهرستان اشکذر-اجاره سالن ورزشی استان یزد 1403/04/16 1403/04/27
8186760 مزایده اجاره سالن ورزشی استان یزد 1403/04/16 1403/04/27
8186759 مزایده اماکن شهرستان مروست استان یزد 1403/04/16 1403/04/27
8186753 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان و شهرستان یزد استان یزد 1403/04/16 1403/04/27
8186749 مزایده اجاره اماکن ورزشی شهرستان بهاباد استان یزد 1403/04/16 1403/04/27
8186744 مزایده اجاره اماکن ورزشی شهرستان بهاباد استان یزد 1403/04/16 1403/04/27
8043708 مزایده واگذاری اماکن ورزشی و خدماتی استان یزد 1403/03/09 رجوع به آگهی
8039357 مزایده فروش املاک مازاد استان یزد 1403/03/09 1403/03/17
8036108 مزایده فروش املاک مازاد چهار قطعه زمین تجاری و یک قطعه زمین مسکونی استان یزد 1403/03/08 1403/03/17
8036105 مزایده فروش املاک مازاد چهار قطعه زمین تجاری و یک قطعه زمین مسکونی استان یزد 1403/03/08 1403/03/17
8036104 مزایده فروش املاک مازاد چهار قطعه زمین تجاری و یک قطعه زمین مسکونی استان یزد 1403/03/08 1403/03/17
8036103 مزایده فروش املاک مازاد چهار قطعه زمین تجاری و یک قطعه زمین مسکونی استان یزد 1403/03/08 1403/03/17
8036102 مزایده فروش املاک مازاد چهار قطعه زمین تجاری و یک قطعه زمین مسکونی استان یزد 1403/03/08 1403/03/17
8028805 مزایده اجاره اماکن ورزشی شهرستان مهریز استان یزد 1403/03/07 1403/03/12
8028791 مزایده اجاره خانه سرایداری اشکذر استان یزد 1403/03/07 1403/03/12
8028785 مزایده اجاره اماکن ورزشی شهرستان بافق استان یزد 1403/03/07 1403/03/12
صفحه 1 از 24