کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8168736 مزایده اجاره کافه کتاب ملل استان تهران 1403/04/11 1403/04/16
8121546 مزایده فروش اموال اسقاط (6 دستگاه چیلر تراکمی یورک (مستهلک)) دانشکده بهداشت - چیلر استان تهران 1403/03/30 1403/04/03
8072579 مزایده واگذاری بوفه مجتمع بیمارستانی استان تهران 1403/03/19 1403/03/22
7929274 مزایده واگذاری بوفه مجتمع بیمارستانی یاس استان تهران 1403/02/18 1403/02/23
7910187 مزایده اجاره یکماهه سردخانه جهت نگهداری 25تن گوشت منجمد گوساله استان تهران 1403/02/11 1403/02/12
7910107 مزایده فروش لوازم اسقاط غیر پزشکی استان تهران 1403/02/11 رجوع به آگهی
7839848 مزایده واگذاری اجاره بوفه استان تهران 1403/01/27 رجوع به آگهی
7649572 مزایده فروش اموال اسقاط (چیلر ) استان تهران 1402/11/18 رجوع به آگهی
7569531 مزایده اجاره محل بوفه فروشگاه و کافه استان تهران 1402/11/01 رجوع به آگهی
7561926 مزایده واگذاری اجاره محل بوفه فروشگاه و کافه بیمارستان استان تهران 1402/10/30 رجوع به آگهی
7468323 مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی استان تهران 1402/10/04 رجوع به آگهی
7343531 مزایده واگذاری اجاره بوفه بیمارستان استان تهران 1402/08/27 رجوع به آگهی
7343528 مزایده اجاره واگذاری بخش آنژیوگرافی استان تهران 1402/08/27 رجوع به آگهی
7343523 مزایده واگذاری بخش آنژیوگرافی مجتمع بیمارستانی استان تهران 1402/08/27 رجوع به آگهی
7236443 مزایده اجاره غرفه فروش عینک استان تهران 1402/08/04 رجوع به آگهی
7172502 مزایده اجاره واحد تجاری به مساحت تقریبی500 متر مربع استان تهران 1402/07/18 رجوع به آگهی
7129336 مزایده واگذاری غرفه فروش عینک بیمارستان استان تهران 1402/07/10 رجوع به آگهی
6965736 مزایده واگذاری اجاره بخش آنژیوگرافی مجتمع بیمارستانی استان تهران 1402/06/05 رجوع به آگهی
6917682 مزایده فروش اموال اسقاط بیمارستان شامل: آهن آلات اسقاطی استان تهران 1402/05/25 رجوع به آگهی
6911059 مزایده واگذاری اجاره بوفه بیمارستان استان تهران 1402/05/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5