کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
4195980 مزایده فروش ۱۰۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) استان تهران 1400/05/19 رجوع به آگهی
4098021 مزایده فروش ۳۰۰۰ تن تا ۵۰۰۰ تن ماهیانه متیل ترشیری بوتیل اتر (MTBE) جهت مصرف در داخل استان تهران 1400/04/16 رجوع به آگهی
3921630 مزایده فروش الکل سنگین استان تهران 1400/03/10 رجوع به آگهی
3902073 مزایده فروش ۱۰۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) استان تهران 1400/03/03 رجوع به آگهی
3760710 مزایده فروش الکل سنگین استان تهران 1400/01/17 رجوع به آگهی
3735838 مزایده صادرات 2۵0 تن رافینت III استان تهران 1399/12/24 رجوع به آگهی
3658649 مزایده فروش صادراتی رافینت III استان تهران 1399/11/30 رجوع به آگهی
3614454 مزایده فروش الکل سنگین استان تهران 1399/11/18 1399/11/26
3449410 مزایده فروش الکل سنگین استان تهران 1399/09/23 1399/09/29
3333045 مزایده فروش ۳۵ تن کانالیست مستعمل (حاصل فرایند هیدروژن زدایی الکل ۲ بوتانول) و مشخصات کاتالیست:حاوی ترکیبات مس، اکسید سیلیسیوم، اکسید رومی و اکسید آلومینیوم استان تهران 1399/08/06 رجوع به آگهی
3333044 مزایده فروش الکل سنگین heavy alcohol استان تهران 1399/08/06 رجوع به آگهی
3267170 مزایده فروش الکل سنگین استان تهران 1399/07/12 1399/07/19
3109652 مزایده فروش ضایعات استان خوزستان 1399/05/28 1399/06/02
3018434 مزایده فروش صادراتی MTBE شرکت استان تهران 1399/05/11 رجوع به آگهی
3004310 مزایده فروش 100 تن الکل سنگین heavy alcohol استان تهران 1399/05/05 رجوع به آگهی
2983480 مزایده فروش داخلی ضایعات اقلام ضایعاتی و مستعمل خود فلز، پلاستیک، چوب و ... استان خوزستان 1399/04/28 رجوع به آگهی
2933318 مزایده فروش کاتالیست مستعمل استان خوزستان، استان تهران 1399/04/16 رجوع به آگهی
2900359 مزایده فروش 100 تن الکل سنگین Heavy alcohol استان تهران 1399/04/03 رجوع به آگهی
2900358 مزایده فروش 3/5 تن کاتالیست مستعمل (حاصل فرآیند هیدروژن زدایی اکل 2- بوتانول) استان تهران 1399/04/03 رجوع به آگهی
2885101 مزایده فروش 300 تن رافینت III استان تهران 1399/03/27 1399/04/02
صفحه 1 از 4