کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
5908881 مزایده فروش اقلام ضایعاتی بلا استفاده استان تهران 1401/08/11 1401/08/22
4604298 مزایده اجاره غرفه اجاره خدمات و تشریفات تاکسی سرویس - انتخاب پیمانکار فروش پسماند خشک استان تهران 1400/09/17 رجوع به آگهی
4434996 مزایده عمومی نوبت دوم اجاره غرفه - تاکسی سرویس هتل استان تهران 1400/08/05 رجوع به آگهی
4232084 مزایده فروش ضایعات آهن آلات - اجاره غرفه شماره دو لابی کاربری صنایع دستی و پوشاک و زیورآلات استان تهران 1400/06/02 1400/06/15
3419774 مزایده اجاره غرفه - خدمات و تشریفات تاکسی سرویس استان تهران 1399/09/11 رجوع به آگهی
3340071 مزایده اجاره رستوران ـ غرفه ـ خدمات و تشریفات تاکسی سرویس .... استان تهران 1399/08/08 رجوع به آگهی
3286711 مزایده اجاره رستوران - کافی شاپ استان تهران 1399/07/20 رجوع به آگهی
3232200 مزایده ـ اجاره رستوران ـ رستوران باغ ـ کافی شاپ ـ و... استان تهران 1399/07/06 رجوع به آگهی
2824360 مزایده تعمیر و تجهیز اولیه و بهره برداری استخر روباز هتل استان تهران 1399/02/29 رجوع به آگهی
2823468 مزایده تعمیر و تجهیز اولیه و بهره برداری استخر روباز هتل استان تهران 1399/02/29 رجوع به آگهی
2745413 مزایده تعمیر و تجهیز اولیه و بهره برداری استخر روباز هتل استان تهران 1399/01/30 رجوع به آگهی
2660077 مزایده واگذاری غرفه - خدمات گل آرایی استان تهران 1398/12/07 رجوع به آگهی
2590110 مزایده واگذاری غرفه استان تهران 1398/11/14 رجوع به آگهی
2483560 مزایده واگذاری رستوران لابی هتل - خدمات صوتی و تصویری - غرفه شماره سه لابی هتل استان تهران 1398/10/08 رجوع به آگهی
2452481 مزایده اجاره واگذاری و بهره برداری رستوان ضلع غربی لابی هتل - خدمات صوتی و تصویری - غرفه شماره سه لابی هتل استان تهران 1398/09/24 رجوع به آگهی
2350289 مزایده واگذاری و بهره برداری غرفه شماره 3 لابی هتل و رستوران لابی هتل و خدمات صوتی و تصویری استان تهران 1398/08/08 رجوع به آگهی
2349763 مزایده اجاره واگذاری و بهره برداری: ـ غرفه شماره 3 لابی هتل ـ رستوران لابی هتل ـ خدمات صوتی و تصویری استان تهران 1398/08/08 رجوع به آگهی
2128538 مزایده اجاره واگذاری و بهره برداری از غرف تجاری 4 و 10 با شرایط آزاد و نیاز هتل و همچنین غرفه شماره 9 جهت خدمات و تشریفات تاکسی سرویس استان تهران 1398/05/05 رجوع به آگهی
2127614 مزایده اجاره واگذاری و بهره برداری از غرف تجاری 4 و 10 با شرایط آزاد و نیاز هتل و همچنین غرفه شماره 9 جهت خدمات و تشریفات تاکسی سرویس استان تهران 1398/05/05 رجوع به آگهی
2093861 مزایده اجاره واگذاری و بهره برداری از غرف تجاری 4 و 10 با شرایط آزاد و نیاز هتل و همچنین غرفه شماره 9 جهت خدمات و تشریفات تاکسی سرویس استان تهران 1398/04/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7