مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره غرفه اجاره خدمات و تشریفات تاکسی سرویس - انتخاب پیمانکار فروش پسماند خشک 1400/09/17 رجوع به آگهی
مزایده عمومی نوبت دوم اجاره غرفه - تاکسی سرویس هتل 1400/08/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات آهن آلات - اجاره غرفه شماره دو لابی کاربری صنایع دستی و پوشاک و زیورآلات 1400/06/02 1400/06/15
مزایده اجاره غرفه - خدمات و تشریفات تاکسی سرویس 1399/09/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره رستوران ـ غرفه ـ خدمات و تشریفات تاکسی سرویس .... 1399/08/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره رستوران - کافی شاپ 1399/07/20 رجوع به آگهی
مزایده ـ اجاره رستوران ـ رستوران باغ ـ کافی شاپ ـ و... 1399/07/06 رجوع به آگهی
مزایده تعمیر و تجهیز اولیه و بهره برداری استخر روباز هتل 1399/02/29 رجوع به آگهی
مزایده تعمیر و تجهیز اولیه و بهره برداری استخر روباز هتل 1399/02/29 رجوع به آگهی
مزایده تعمیر و تجهیز اولیه و بهره برداری استخر روباز هتل 1399/01/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه - خدمات گل آرایی 1398/12/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه 1398/11/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری رستوران لابی هتل - خدمات صوتی و تصویری - غرفه شماره سه لابی هتل 1398/10/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واگذاری و بهره برداری رستوان ضلع غربی لابی هتل - خدمات صوتی و تصویری - غرفه شماره سه لابی هتل 1398/09/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری و بهره برداری غرفه شماره 3 لابی هتل و رستوران لابی هتل و خدمات صوتی و تصویری 1398/08/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واگذاری و بهره برداری: ـ غرفه شماره 3 لابی هتل ـ رستوران لابی هتل ـ خدمات صوتی و تصویری 1398/08/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واگذاری و بهره برداری از غرف تجاری 4 و 10 با شرایط آزاد و نیاز هتل و همچنین غرفه شماره 9 جهت خدمات و تشریفات تاکسی سرویس 1398/05/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واگذاری و بهره برداری از غرف تجاری 4 و 10 با شرایط آزاد و نیاز هتل و همچنین غرفه شماره 9 جهت خدمات و تشریفات تاکسی سرویس 1398/05/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واگذاری و بهره برداری از غرف تجاری 4 و 10 با شرایط آزاد و نیاز هتل و همچنین غرفه شماره 9 جهت خدمات و تشریفات تاکسی سرویس 1398/04/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه 15 و استخر روباز 1398/02/17 1398/02/25
صفحه 1 از 7