مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش زمین مسکونی به مساحت 410 مترمربع 1400/11/30 1400/11/28
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1400/11/30 1400/12/12
مزایده فروش زمین مسکونی 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده سالن ورزشی 1400/08/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن ورزشی - استخر - چمن مصنوعی 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی 1400/05/06 1400/05/18
مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی 1400/05/04 1400/05/18
مزایده اماکن ورزشی 1399/11/05 1399/11/16
مزایده - استخر سرپوشیده کوثر - سالن ورزشی ژیمناستیک - سالن ورزشی پینگ پنک - زمین ورزشی اسکیت و... 1399/11/04 1399/11/16
مزایده اماکن ورزشی 1399/05/08 رجوع به آگهی
مزایده 36 مکان ورزشی: سالن ورزشی - پارکینگ - استخر - زمین فوتبال چمن مصنوعی - استادیوم فاندومی - زمین چمن مصنوعی 1399/05/08 رجوع به آگهی
مزایده اماکن ورزشی 1399/05/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 100 اماکن ورزشی به صورت اجاره (استخر سرپوشیده کوثر - زورخانه وحدت - خانه کاراته - خانه بوکس - سالن رزمی 4000 شهید طبقه اول - سالن ورزشی کوی اوزینه - پیست موتورسواری کریم آباد - س... 1398/06/10 رجوع به آگهی
مزایده 100 مکان ورزشی - سالن ورزشی و.... 1398/06/09 رجوع به آگهی
مزایده مکان ورزشی 1398/06/09 رجوع به آگهی
مزایده 100 مکان ورزشی -سالن ورزشی 1398/06/09 رجوع به آگهی
مزایده مکان ورزشی 1398/06/09 رجوع به آگهی
مزایده 100 مکان ورزشی (سالن ورزشی - استخرسرپوشیده - زمین فوتبال ) 1398/06/09 رجوع به آگهی
مزایده 100 مکان ورزشی 1398/06/09 رجوع به آگهی
مزایده مکان ورزشی 1398/06/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6