مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد 1400/12/11 1400/12/12
مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد 1400/12/07 1400/12/09
مزایده فروش تعداد ۴ رقبه از املاک مازاد 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۴ رقبه از املاک مازاد خود 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش آنتن های مازاد پایانه های VSAT 1400/11/25 1400/12/01
مزایده فروش اموال منقول (لوازم کامپیوتری ، ملزومات و ضایعاتی) 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک با کاربری شعبه بانک به مساحت عرصه 214 متر مربع و اعیانی 372 متر مربع - ملک با کاربری صنعتی به مساحت عرصه 1960 متر مربع و اعیانی 910 متر مربع 1400/11/19 1400/11/21
مزایده املاک مازاد بانک 1400/11/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک با کاربری شعبه بانک به مساحت عرصه 214 متر مربع و اعیانی 372 متر مربع - ملک با کاربری صنعتی به مساحت عرصه 1960 متر مربع و اعیانی 910 متر مربع 1400/11/16 1400/11/21
مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد - کاربری مسکونی - عرصه به مساحت تقریباً 300 متر مربع و اعیانی به مساحت 300 متر مربع - کاربری تجاری - مسکونی به مساحت عرصه 816.73 متر مربع و اعیانی 559 متر مربع 1400/11/16 1400/11/19
مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد 1400/11/01 1400/11/05
مزایده فروش املاک 1400/10/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مازاد بانک 1400/10/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد 1400/10/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۷۳ رقبه از املاک مازاد 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده املاک مازاد 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مازاد 1400/10/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16