مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اقلام ضایعاتی خود در دو سایت تولیدی 1398/10/17 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی 1398/09/10 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی 1398/02/02 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی 1397/11/24 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی 1397/06/13 رجوع به آگهی
ضایعات سوخته 1397/06/13 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی خود را شامل آهن آلات و فلزات . کابل های مختلف . ضایعات چوبی . لاستیکی و شیشه 1396/05/16 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی خود در دو سایت تولیدی 1396/03/09 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی 1396/03/08 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی 1395/02/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2