مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شامل انواع بشکه فلزی و پلاستیکی 200 لیتری، کپسول 22 ضایعاتی، لاستیک های م... 1399/05/19 1399/05/26
فروش اقلام مزاد و ضایعاتی شامل : انواع بشکه فلزی و پلاستیکی 200 لیتری ، کپسول 22 ضایعاتی ، لاستیک ه... 1399/05/19 رجوع به آگهی
فروش یک واحد آپارتمان به مساحت 172/41 مترمربع که مقدار 3/33 مترمربع آن بالکن است که دارای سه اتاق خو... 1399/04/11 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد و ضایعاتی - صفحات سربی حدودا 250 کیلوگرم - کاور فیلم های رادیوگرافی حدودا 100 کیل... 1399/03/21 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه باغ مشجر به مساحت 501 مترمربع به شماره پلاک ثبتی 871 فرعی از 49 اصلی مفروز و مجزا شده ا... 1399/03/12 رجوع به آگهی
فروش یک واحد آپارتمان به مساحت 172/41 مترمربع 1399/02/02 رجوع به آگهی
فروش یک واحد آپارتمان به مساحت 172/41 مترمربع که مقدار 3/33 مترمربع آن بالکن است 1398/05/01 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه باغ مشجر به مساحت 501 مترمربع دارای درب ورودی و حصار کشی وفاقد بنا عرضه معبر دسترسی به... 1398/04/29 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شامل: انواع بشکه فلزی 200 لیتری، کپسول فریون 22 ضایعاتی، لاستیکهای ماشین... 1398/04/09 1398/04/16
فروش یک واحد آپارتمان به مساحت 172/41 متر مربع 1398/03/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6