مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش املاک و اراضی 1401/01/06 1401/01/22
مزایده فروش - زمین مسکونی به مساحت 6222.08 متر مربع - زمین مسکونی به مساحت 2463.89 متر مربع - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1400/12/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و اراضی - تعدادی قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/12/26 1401/01/22
مزایده فروش املاک و اراضی 1400/11/30 1400/12/14
مزایده فروش املاک و اراضی 1400/11/29 1400/12/14
مزایده مجتمع ساختمانی با کاربری مسکونی عرصه ۴۵۴۳.۹۶ - زمین کاربری تجاری - ساختمان مسکونی 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و اراضی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و اراضی 1400/10/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش - زمین به مساحت 10489.52 متر مربع - زمین با کاربری تجاری به مساحت 4474/09 متر مربع - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و اراضی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و اراضی 1400/08/09 1400/08/25
مزایده فروش املاک و اراضی 1400/08/09 1400/08/25
مزایده ساختمان با کاربری مسکونی - واحد تجاری با کاربری تجاری - زمین با کاربری تفریحی - زمین با کاربری آموزشی - زمین با کاربری ورزشی - زمین با کاربری تجاری 1400/08/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره و بهره برداری جایگاه های تبلیغاتی 1400/06/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره و بهره برداری جایگاههای تبلیغاتی 1400/06/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره و بهره برداری جایگاه های تبلیغاتی 1400/06/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره و بهره برداری جایگاه های تبلیغاتی 1400/05/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و اراضی 1400/05/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش: - ساختمان مسکونی به مساحت 271.13 متر مربع - ساختمان مسکونی به مساحت 313.13 متر مربع - زمین تفریحی به مساحت 6321.89 متر مربع و .... 1400/05/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره و بهره برداری جایگاههای تبلیغاتی 1400/05/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7