مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اماکن ورزشی خود 1398/09/05 1398/08/23
واگذاری اماکن ورزشی 1398/09/04 1398/09/05
واگذاری اماکن ورزشی 1398/09/04 رجوع به آگهی
اصلاحیه واگذاری اماکن ورزشی 1398/08/18 1398/08/23
- مورد اجاره پیست دو میدانی مجموعه یادگار امام - مورد اجاره سالن توپی مجموعه یادگار امام - مورد اجا... 1398/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن ورزشی 1398/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن ورزشی 1398/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن ورزشی 1398/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن ورزشی 1398/08/18 1398/09/05
واگذاری اماکن ورزشی 1398/08/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10