مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره دادن بوفه دانشجویی (برادران و خواهران) - اجاره دادن تکثیر و انتشارات دانشگاه 1398/02/12 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه دانشجویی برادران و خواهران 1396/08/29 رجوع به آگهی
واگذاری محل طبقه همکف ساختمان استادسرا 1396/03/21 رجوع به آگهی
واگذاری محل چاپ - تکثیر - انتشارات - کپی - تایپ - صحافی - طلاکوبی و کتابفروشی دانشجویی 1396/03/10 رجوع به آگهی
واگذاری محل تایپ - صحافی و طلاکوبی دانشجویی 1396/01/24 رجوع به آگهی
اجاره مهد کودک 1395/11/23 رجوع به آگهی
اجاره محل چاپ و تکثیر و انتشارات دانشجویان 1395/11/17 رجوع به آگهی
اجاره محل چاپ و تکثیر و انتشارات دانشجویان 1395/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری مهد کودک 1395/10/26 رجوع به آگهی
اجاره محل بوفه دانشجویی 1395/08/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3