مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده محدوده های اکتشافی و بهره برداری 1398/08/27 رجوع به آگهی
مزایده محدوده های اکتشافی و بهره برداری 1398/08/18 رجوع به آگهی
مزایده محدوده های اکتشافی و بهره برداری استان 1398/08/16 رجوع به آگهی
4مورد ذخایر محدود شن و ماسه رودخانه ای منطقه 1398/08/02 رجوع به آگهی
مزایده معادن بهره برداری 1398/07/30 رجوع به آگهی
اجاره ذخایر محدود، گواهینامه کشف و معدن فاقد بهره بردار 1398/07/14 رجوع به آگهی
مزایده محدوده های اکتشافی 1398/07/14 رجوع به آگهی
تکمیل عملیات مجوز برداشت کد کاداستر 182810 - بهره برداری فاقد ذخیره (سیلیس) - پروانه اکتشاف سنگ مرم... 1398/07/14 رجوع به آگهی
امتیاز واگذاری 11 محدوده پروانه اکتشاف، 8 محدوده درخواست صدور پروانه اکتشاف ،تکمیل عملیات اکتشاف 2 ف... 1398/07/14 رجوع به آگهی
واگذاری 32 محدوده پروانه اکتشاف، 42 محدوده درخواست صدور پروانه اکتشافی 1397/01/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3