مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری دو واحد تجاری به مساحت 18 مترمربع و 69/26 مترمربع 1399/02/23 رجوع به آگهی
واگذاری مغازه 1398/12/05 1398/12/19
واگذاری اجاره عرصه یک قطعه زمین زراعی به مساحت 30046 مترمربع 1398/10/03 رجوع به آگهی
واگذاری مغازه شماره 16 از رقبات امامزاده به صورت اجاره 1398/10/03 رجوع به آگهی
واگذاری واحد تجاری به مساحت اعیان 1568مترمربع در دو طبقه همکف و زیرزمین بصورت اجاره 1398/07/15 رجوع به آگهی
اجاره مغازه 1398/07/15 1398/07/30
واگذاری واحد تجاری شماره 18 به مساحت اعیان 1568 مترمربع در دو طبقه همکف و زیرزمین 1398/06/06 1398/06/21
واگذاری مغازه های شماره 4 و 14 به ترتیب به مساحت های 9/24 و 19/22 مترمربع 1398/05/12 رجوع به آگهی
اجاره واحد تجاری شماره 18 به مساحت اعیان 1568 مترمربع در دو طبقه همکف و زیرزمین 1398/05/12 رجوع به آگهی
واگذاری مغازه 1398/04/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3