کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7566146 مزایده اجاره مکان داروخانه استان البرز 1402/10/30 رجوع به آگهی
7565146 مزایده اجاره مکان داروخانه بیمارستان استان البرز 1402/10/30 1402/11/03
7384655 مزایده اجاره مکان بوفه مرکز استان البرز 1402/09/08 رجوع به آگهی
7378494 مزایده واگذاری اجاره مکان واحد بوفه استان البرز 1402/09/07 1402/09/12
7026734 مزایده واگذاری اجاره مکان واحد بوفه استان البرز 1402/06/18 1402/06/19
7007997 مزایده اجاره مکان بوفه مرکز آموزشی استان البرز 1402/06/14 رجوع به آگهی
6980844 مزایده واگذاری اجاره مکان واحد بوفه مرکز آموزشی استان مازندران 1402/06/09 1402/06/19
6932767 مزایده اجاره مکان چاپ و تکثیر استان البرز 1402/05/30 رجوع به آگهی
6843280 مزایده اجاره مکان بوفه مجتمع آموزشی استان البرز 1402/05/04 رجوع به آگهی
6430800 مزایده مغازه / نوع کاربری : اداری / مساحت عرصه : 10 استان البرز 1402/01/21 رجوع به آگهی
6104706 مزایده اجاره مکان بوفه و چاپ و تکثیر استان البرز 1401/10/12 رجوع به آگهی
6049828 مزایده اجاره مکان بوفه و چاپ و تکثیر ستاد استان البرز 1401/09/24 رجوع به آگهی
5851669 مزایده اجاره مکان داروخانه استان البرز 1401/08/03 رجوع به آگهی
5851610 مزایده اجاره مکان داروخانه استان البرز 1401/08/03 رجوع به آگهی
5847650 مزایده اجاره مکان داروخانه استان البرز 1401/08/03 1401/08/07
5748974 مزایده اجاره غیر منقول استان البرز 1401/07/10 رجوع به آگهی
5748966 مزایده اجاره غیر منقول استان البرز 1401/07/10 رجوع به آگهی
5368345 مزایده اجاره مکان داروخانه بیمارستان استان البرز 1401/03/28 رجوع به آگهی
5162747 مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره مکان مجتمع آموزشی استان البرز 1401/02/18 1401/02/20
5161166 مزایده اجاره داروخانه استان البرز 1401/02/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8