مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین با کاربری تجاری 1399/05/29 رجوع به آگهی
زمین با کاربری مسکونی عرصه یکصد و سی و یک و نیم مترمربع 1399/05/11 1399/05/20
واگذاری استیجاری ورودیه میدان میوه و تره بار 1399/04/08 رجوع به آگهی
واگذاری استجاری مغازه شماره ۲ پارک جنگلی 1399/03/31 رجوع به آگهی
- واگذاری استیجاری مغازه شماره ۲ پارک جنگلی 1399/03/07 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی با عرصه 56 1399/02/21 رجوع به آگهی
واگذاری مغازه تجاری 1398/12/12 رجوع به آگهی
قسمتی از قطعات تفکیکی 19218 فرعی از 37 اصلی - - زمین - مسکونی - مساحت عرصه 470 -مساحت اعیان 0 1398/11/06 رجوع به آگهی
کشتی صبا (فاقد استاندارد و تجهیزات (موتور و...) 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش مغازه تجاری 1398/06/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4