مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و معدنی استان 1399/03/18 رجوع به آگهی
واگذاری محدوده های معدنی 1399/03/13 رجوع به آگهی
تعدادی از محدوده های معدنی 1399/03/13 رجوع به آگهی
تعداد سه دستگاه از خودروهای خود (همگی سمند ال ایکس) 1399/02/22 رجوع به آگهی
فروش سه دستگاه از خودروهای خود (همگی سمند ال ایکس) 1399/02/17 رجوع به آگهی
فروش خودروهای سواری 1399/02/16 رجوع به آگهی
واگذاری محدوده های معدنی 1398/08/12 رجوع به آگهی
امتیاز بهره برداری تعدادی از معادن دارای پروانه بهره برداری و گواهینامه های کشف خود 1398/08/12 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری تعدادی از معادن دارای پروانه بهره برداری و گواهینامه های کشف خود 1398/07/18 رجوع به آگهی
- مزایده عمومی محدوده های معدنی استان، گواهی کشف چاه، گواهی کشف سنگ آهک، گواهی کشف سنگ لاشه و... 1398/07/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4