مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ششدانگ باقیمانده یک قطعه زمین مسکونی 1398/08/22 1398/09/02
واگذاری ششدانگ باقیمانده یک قطعه زمین مسکونی 1398/08/20 1398/09/02
فروش یک دستگاه بیل بکهو TDL86 1398/08/20 1398/09/02
واگذاری شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مسکونی 1398/07/15 1398/07/24
واگذاری شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مسکونی با 33 متر بر شکل هندسی مثلث 1398/07/13 1398/07/24
واگذاری زمین 1398/07/13 1398/07/24
اخذ عوارض ورودی و عواید درب ورودی 1398/07/09 1398/07/18
واگذاری جهت اخذ عوارض ورودی و عواید درب ورودی میدان میوه و تره بار 1398/07/09 رجوع به آگهی
اخذ عوارض ورودی و عواید درب ورودی میدان میوه و تره بار 1398/07/07 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری محل آمبولانس های فوت بر 1398/07/02 1398/07/11
صفحه 1 از 51