مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره واحد تجاری زیر پل عابر پیاده متراژ 10 متر مربع 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه به متراژ 35متر مربع 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحد تجاری 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/08/05 1400/08/15
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ 201/89 مترمربع-یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ 200 مترمربع 1400/07/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش 2 قطعه زمین - یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ 201/89 متر مربع 1400/07/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 قطعه زمین 1400/06/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ 558 مترمربع 1400/06/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه قطعه زمین 1400/06/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه قطعه زمین 1400/06/13 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ 558 مترمربع 1400/06/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه قطعه زمین 1400/06/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3 قطعه زمین 1400/06/11 1400/06/21
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ 558 مترمربع 1400/06/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش 2 قطعه زمین 1400/06/03 1400/06/13
مزایده فروش خانه های تاریخی با کاربری گردشگری 1400/05/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین شهرداری 1400/05/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش یازده قطعه زمین 1400/05/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8