کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8137929 مزایده فروش ماشین آلات و اقلام ضایعاتی استان خوزستان 1403/04/03 1403/04/13
8079933 مزایده فروش محصولات جانبی - الکیلات سنگین - الکیلات سبک - پلیمر سنگین - پلیمر سبک - هیپو کلراید سدیم(اب ژاول) - تترامر پروپلین - هیدرو کربن سنگین 400 - آب ریجکتی RO - هیدروکربن سنگین 600 - اسید کلرید... استان خوزستان 1403/03/20 رجوع به آگهی
8078027 مزایده فروش ماشین آلات و اقلام ضایعاتی استان خوزستان 1403/03/20 رجوع به آگهی
8027037 مزایده فروش ماشین آلات و اقلام ضایعاتی استان خوزستان 1403/03/06 رجوع به آگهی
7789590 مزایده فروش DDB(دو دسیل بنزن) استان خوزستان 1402/12/27 رجوع به آگهی
7783507 مزایده فروش محصولات جانبی الکیلات سنگین - الکیلات سبک - پلیمر سنگین - پلیمر سبک - هیپو کلراید سدیم(اب ژاول) - تترامر پروپلین - هیدرو کربن سنگین 400 - آب ریجکتی RO - هیدروکربن سنگین 600 - اسید کلریدر... استان خوزستان 1402/12/24 رجوع به آگهی
7430399 مزایده فروش محصولات جانبی الکیلات سنگین - الکیلات سبک - پلیمر سنگین - پلیمر سبک - هیپو کلراید سدیم(ابژاول) - تترامر پروپلین - هیدرو کربن سنگین 400 - روغن تصفیه نشده درجه2 - هیدروکربن سنگین 600 - اسید... استان خوزستان 1402/09/21 رجوع به آگهی
7066823 مزایده فروش ضایعات آهنی استان خوزستان 1402/06/30 رجوع به آگهی
7064216 مزایده فروش ضایعات فلزی خود از قبیل ورق و لوله به وزن تقریبی 30 تن استان خوزستان 1402/06/29 رجوع به آگهی
7055447 مزایده فروش کلیه محصولات جانبی تولیدی الکیلات سنگین - الکیلات سبک - پلیمر سنگین - پلیمر سبک - هیپو کلراید سدیم(ابژاول) - تترامر پروپلین - هیدرو کربن سنگین 400 - روغن تصفیه نشده درجه2 - هیدروکر... استان خوزستان 1402/06/27 رجوع به آگهی
6843464 مزایده THE EXPORT SALE OF DDB استان خوزستان 1402/05/04 رجوع به آگهی
6838904 مزایده فروش 9 دستگاه لیفتراک مستعمل و ضایعاتی استان خوزستان 1402/05/03 رجوع به آگهی
6775707 مزایده فروش 9 دستگاه لیفتراک مستعمل و ضایعاتی استان خوزستان 1402/04/18 رجوع به آگهی
6733681 مزایده INVITATION TO PARTICIPATE IN THE EXPORT SALE TENDER OF PVC-S70 استان خوزستان 1402/04/06 رجوع به آگهی
6733620 مزایده INVITATION TO PARTICIPATE IN THE EXPORT SALE TENDER OF DDB استان خوزستان 1402/04/06 رجوع به آگهی
6661578 مزایده INVITATION TO PARTICIPATE IN THE EXPORT SALE TENDER OF PVC-S70 استان خوزستان 1402/03/24 رجوع به آگهی
6634829 مزایده فروش کلیه محصولات جانبی تولیدی استان خوزستان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6631861 مزایده فروش PVC OFF3 استان خوزستان 1402/03/17 رجوع به آگهی
6412468 مزایده فروش کلیه محصولات جانبی تولیدی خود را طبق جدول زیر شامل (نوع محصول،تناژ تولیدی و به همراه آنالیز مندرج در وب سایت شرکت خود) استان تهران 1402/01/15 رجوع به آگهی
6383728 مزایده فروش PVC OFF3 استان خوزستان 1401/12/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9