مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش پنج دستگاه خودرو 1401/04/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش پنج دستگاه خودرو 1401/04/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش پنج دستگاه خودرو 1401/04/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش پشم سنگهای ضایعاتی حاصل از تعویض پشم سنگ های خطوط لوله و مخازن گرم و سرد 1401/03/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش 290 تن مستربچ ضایعاتی (سوخته) 1401/03/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش 290 تن مستربچ ضایعاتی (سوخته) 1401/03/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش پشم سنگهای ضایعاتی حاصل از تعویض پشم سنگ های خطوط لوله و مخازن گرم و سرد 1401/03/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاطی اداری و ساختمانی 1401/03/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاطی اداری و ساختمانی دفتر مرکزی 1401/03/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 80 تن نخاله 1401/03/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش نخاله های حاصل از ضایعات مجتمع 1401/03/09 1401/03/22
مزایده فروش پشم سنگ های ضایعاتی 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش 290 تن مستربچ ضایعاتی (سوخته) (رنگدانه جهت تولید گرانول مشکی) 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش پشم سنگ های ضایعاتی 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش پشم سنگ های ضایعاتی حاصل از تعویض پشم سنگ های خطوط لوله و مخازن گرم و سرد 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش 290 تن مستربچ ضایعاتی (سوخته) (رنگدانه جهت تولید گرانول مشکی) 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 290 تن مستربچ ضایعاتی(سوخته) 1401/02/20 1401/02/29
مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاطی اداری و ساختمانی دفتر مرکزی 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاطی اداری و ساختمانی دفتر مرکزی 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اقلام مستعمل اداری و ساختمانی دفتر مرکزی 1401/02/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14