کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7426070 مزایده اجاره دوباب کلاس استان آذربایجان شرقی 1402/09/20 رجوع به آگهی
7426065 مزایده اجاره املاک مازاد استان آذربایجان شرقی 1402/09/20 رجوع به آگهی
7425998 مزایده اموال الکترونیکی اسقاطی استان آذربایجان شرقی 1402/09/20 رجوع به آگهی
7420431 مزایده اجاره اموال الکترونیکی اسقاطی -دوباب کلاس از هنرستان استان آذربایجان شرقی 1402/09/19 1402/09/25
6824268 مزایده اجاره دوباب کلاس استان آذربایجان شرقی 1402/04/31 رجوع به آگهی
6824265 مزایده اجاره سالن کشتی استان آذربایجان شرقی 1402/04/31 رجوع به آگهی
6824260 مزایده اجاره سالن ژیمناستیک استان آذربایجان شرقی 1402/04/31 رجوع به آگهی
6823863 مزایده اموال اسقاطی و تعدادی از سالنهای ورزشی و مدارس مازاد استان آذربایجان شرقی 1402/04/31 1402/05/04
6683949 مزایده فروش اموال اسقاطی استان آذربایجان شرقی 1402/03/28 رجوع به آگهی
5605640 مزایده اجاره چمن مصنوعی استان آذربایجان شرقی 1401/05/30 رجوع به آگهی
5605637 مزایده اجاره سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1401/05/30 رجوع به آگهی
5605626 مزایده اجاره سالن تخصصی استان آذربایجان شرقی 1401/05/30 رجوع به آگهی
5605622 مزایده اجاره سالن های ورزشی استان آذربایجان شرقی 1401/05/30 رجوع به آگهی
5605621 مزایده اجاره سالن ژیمناستیک فرزانه استان آذربایجان شرقی 1401/05/30 رجوع به آگهی
5605620 مزایده اجاره سالن کشتی استان آذربایجان شرقی 1401/05/30 رجوع به آگهی
5605619 مزایده اجاره دو باب کلاس از هنرستان استان آذربایجان شرقی 1401/05/30 رجوع به آگهی
5605617 مزایده دو باب کلاس از هنرستان استان آذربایجان شرقی 1401/05/30 رجوع به آگهی
5605615 مزایده اجاره دو باب کلاس از متوسطه دوره دوم استان آذربایجان شرقی 1401/05/30 رجوع به آگهی
5604502 مزایده اجاره تعدادی از سالن های ورزشی استان آذربایجان شرقی 1401/05/30 1401/06/03
5460874 مزایده اجاره سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1401/04/18 1401/04/22
صفحه 1 از 6