مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره اماکن ورزشی 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره استخر 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره سالن 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره سالن 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره استادیوم 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره زمین چمن 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن باغخواص 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره سالن 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره سالن 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین چمن به صورت اجاره 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره سالن 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن چندمنظوره 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده سالن چندمنظوره 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده سالن بدنسازی 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده زمین چمن مصنوعی 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بوفه 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده زمین اسکیت 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش (سالن جودو ـ سالن شمشیربازی ـ سالن ووشو ـ سالن کاراته ـ زمین اسکیت ـ بوفه و) 1401/01/30 1401/02/08
مزایده سالن کاراته 1401/01/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18