مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی به میزان 3000 تن 1401/02/07 1401/02/17
مزایده export 70.000 metric tons of Pellet (%Fe:65) on basis 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش 60 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده export 60.000 metric tons of Iron Ore Concentrate (%Fe:67.50) 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش 60 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عیار 67,50 درصد 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده 700 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عیار 664 درصد به صورت FOE 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده 70.000 metric tons of Pellet (%Fe:65) on basis 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده 70.000 metric tons of Pellet (%Fe:66.2) 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش 60 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده 60.000 metric tons of Pellet (%Fe:65) 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش 70 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عیار 66/2 درصد 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده announces selling and export 70.000 metric tons of Pellet (%Fe:65) on basis 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش گندله سنگ آهن 1401/01/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش 65 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده announces selling and export 70.000 metric tons of Pellet (%Fe:65) on basis of F.O.B 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش 60 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد 1400/11/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8