مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک مازاد کارخانه تملیکی 1399/05/20 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد کارخانه تملیکی 1399/05/19 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک مازاد 1398/08/20 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک مازاد خود 1398/08/20 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک مازاد با کاربری (زمین مزروعی - ملک بانک - کارخانه تولیدی - ملک تجاری مسکونی -... 1398/08/19 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک مازاد 1398/07/09 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک- فروش ششدانگ زمین -کاربری مزروعی - ملک- کاربری بانک -کارخانه- کاربری تولیدی-... 1398/06/30 1398/07/11
فروش ششدانگ زمین - کاربری مزروعی و .... 1398/06/28 1398/07/11
فروش اموال منقول مازاد 1398/06/25 1398/07/04
فروش اموال منقول مازاد 1398/06/23 1398/07/04
صفحه 1 از 2