مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
کامیونت نیسان 2400 مدل 83 1399/05/19 رجوع به آگهی
کامیونت نیسان 2400 مدل 83 1399/05/04 رجوع به آگهی
کامیونت نیسان ۲۴۰۰ مدل ۸۳ 1399/04/30 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین تجاری به مساحت 294.76 مترمربع 1399/03/19 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین تجاری مساحت 294.76 مترمربع 1399/03/12 رجوع به آگهی
فروش 2 قطعه زمین و یک قطعه باغ 1399/02/23 رجوع به آگهی
فروش 2 قطعه زمین و یک قطعه باغ 1399/02/16 رجوع به آگهی
واگذاری مقدار 1000 مترمربع زمین جهت بهره برداری و استقرار وسایل بازی کودکان و غرفه 1398/12/10 رجوع به آگهی
واگذاری مقدار 1000 مترمربع زمین پارک به منظور استفاده بخش خصوصی جهت بهره برداری و استقرار وسایل بازی... 1398/12/03 رجوع به آگهی
اگذاری مقدار 1000 مترمربع زمین پارک ه منظور استفاده بخش خصوصی جهت بهره برداری و استقرار وسایل بازی ک... 1398/11/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4