کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7118762 مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید صندوق دار استان زنجان 1402/07/10 رجوع به آگهی
6426888 مزایده اجاره پروانه های بهره برداری ، معادن متروکه و گواهی کشف استان زنجان 1402/01/20 رجوع به آگهی
6386515 مزایده فروش و بازسازی محل باطله های استان زنجان 1401/12/22 رجوع به آگهی
5945364 مزایده اجاره محدوده های اکتشافی و معدنی استان زنجان، استان تهران 1401/08/23 1401/09/06
5899586 مزایده ساختمان مسکونی به مساحت 240 مترمربع استان زنجان 1401/08/09 رجوع به آگهی
5842202 مزایده اجاره محدوده های اکتشافی و معدنی استان زنجان 1401/08/01 رجوع به آگهی
5719069 مزایده یک باب و سه دهانه مغازه دارای بالکن استان زنجان 1401/06/31 رجوع به آگهی
5714796 مزایده فروش4 باب مغازه (تجاری) با 7 دهانه به صورت سرقفلی استان زنجان 1401/06/30 1401/07/06
5684564 مزایده ساختمان کاربری مسکونی استان زنجان 1401/06/22 رجوع به آگهی
5683214 مزایده فروش ساختمان دو واحد مسکونی به مساحت 240 مترمربع در سه طبقه استان زنجان، استان تهران 1401/06/22 1401/06/31
4895250 مزایده فروش ساختمان مسکونی استان زنجان 1400/11/30 1400/12/02
4888387 مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه ۲۴۰ مساحت اعیان ۴۳۲- استان زنجان 1400/11/28 رجوع به آگهی
4729202 مزایده فروش 3 باب مغازه (تجاری) به صورت سرقفلی استان زنجان 1400/10/27 رجوع به آگهی
4727859 مزایده فروش مغازه تجاری استان زنجان 1400/10/26 رجوع به آگهی
4726732 مزایده مصالح آهکی استان زنجان 1400/10/26 رجوع به آگهی
4726729 مزایده فروش سه باب مغازه تجاری به صورت سرقفلی استان زنجان 1400/10/26 1400/11/02
4715416 مزایده فروش دپوی مصالح آهکی استان زنجان 1400/10/21 1400/11/06
4390946 مزایده فروش ۳ باب مغازه (تجاری) به صورت سرقفلی استان زنجان 1400/07/22 1400/07/27
4390836 مزایده فروش ۳ باب مغازه (تجاری) به صورت سرقفلی استان زنجان 1400/07/22 1400/07/27
4389472 مزایده مغازه (سرقفی) - کاربری تجاری - مساحت اعیان ۳۲ - استان زنجان 1400/07/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4