کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8101611 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان لرستان 1403/03/26 1403/04/06
8101605 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان لرستان 1403/03/26 1403/04/06
8024637 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان لرستان 1403/03/06 1403/03/17
7945251 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان لرستان 1403/02/19 1403/02/31
7945181 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان لرستان 1403/02/19 1403/02/31
7945175 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان لرستان 1403/02/19 1403/02/31
7945174 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان لرستان 1403/02/19 1403/02/31
7945173 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان لرستان 1403/02/19 1403/02/31
7945171 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان لرستان 1403/02/19 1403/02/31
7751831 مزایده اجاره اماکن ورزشی شامل زمین چمن مصنوعی فوتبال - استخر بانوان - سالن - سالن بوکس - مغازه - گوشه پل استان لرستان 1402/12/15 رجوع به آگهی
7059907 مزایده واگذاری پروژه ورزشی تفریحی استخر استان لرستان 1402/06/28 1402/07/01
7055122 مزایده واگذاری پروژه ورزشی تفریحی استخر استان لرستان 1402/06/27 1402/07/01
6876438 مزایده اماکن ورزشی شامل :استخر سراب -سالن مورانی -مغازه مجموعه ورزشی استان لرستان 1402/05/16 رجوع به آگهی
6777181 مزایده فروش اموال منقول،لوازم ساختمانی استان لرستان 1402/04/19 رجوع به آگهی
6470631 مزایده اجاره اماکن ورزشی محل تیراندازی با کمان تختی استان لرستان 1402/02/04 رجوع به آگهی
6384043 مزایده فروش اموال منقول غیرمصرفی غیر قابل استفاده شامل: - 15000 کیلوگرم (15 تن) آهن آلات - 1000 کیلوگرم (1 تن) لوله پلاستیکی استان لرستان 1401/12/21 رجوع به آگهی
5800516 مزایده اجاره سالن ورزشی استان لرستان 1401/07/24 رجوع به آگهی
5396601 مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی استان لرستان 1401/04/05 رجوع به آگهی
5378668 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان لرستان 1401/03/30 رجوع به آگهی
5372651 مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی استان لرستان 1401/03/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10