مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده معدن 1399/04/24 رجوع به آگهی
مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی 1399/04/21 رجوع به آگهی
مزایده معدن 1398/09/16 رجوع به آگهی
اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی/محدوده های معدنی/معادن متروکه و راکد 1398/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری مجوز برداشت شن و ماسه رودخانه 1398/01/24 رجوع به آگهی
واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی/ محدوده های معدنی/ معادن متروکه و راکد 1397/12/26 رجوع به آگهی
واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی محدودی از اکتشافی / محدودهای معدنی/معادن متروکه و راکد 1397/12/26 رجوع به آگهی
اصلاحیه اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی/محدوده های معدنی/معادن متروکه و راکد 1397/12/23 رجوع به آگهی
واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی / گواهینامه های کشف/ معادن راکد 1397/12/16 رجوع به آگهی
اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی/محدوده های معدنی/معادن متروکه و راکد 1397/12/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6