کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7767671 مزایده یک قطعه زمین استان اصفهان 1402/12/20 1402/12/21
7764289 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 409.65 استان تهران 1402/12/19 رجوع به آگهی
7762016 مزایده یک قطعه زمین استان اصفهان 1402/12/19 1402/12/21
7734044 مزایده فروش اموال اسقاطی و مستعمل شامل حدود 400 قاب مهتایی و کمد چوبی استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734028 مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان با کاربری مسکونی استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7697687 مزایده تعداد 10 دستگاه خودروی اسقاطی استان تهران 1402/12/02 1402/12/05
7691531 مزایده فروش 10 دستگاه خودروی اسقاطی استان تهران 1402/12/01 رجوع به آگهی
7690379 مزایده فروش 10 دستگاه خودروی اسقاطی استان تهران 1402/12/01 1402/12/05
7502996 مزایده معادن استان خراسان رضوی 1402/10/13 1402/10/19
7501965 مزایده اعلام نتایج بازگشایی پاکات الف و ب استان خراسان رضوی 1402/10/13 رجوع به آگهی
7172941 مزایده فروش ملک استان تهران 1402/07/18 رجوع به آگهی
7171159 مزایده فروش ملک استان تهران 1402/07/18 1402/07/20
7009135 مزایده فروش ملک استان تهران 1402/06/14 1402/06/16
6997051 مزایده فروش زمین استان تهران 1402/06/14 رجوع به آگهی
6993183 مزایده واگذاری ملک استان تهران 1402/06/13 1402/06/16
6888331 مزایده یک دستگاه خودرو مزدا دوکابین دوگانه استان خراسان جنوبی 1402/05/18 رجوع به آگهی
6866399 مزایده حراج یک دستگاه موتور سیکلت استان خراسان جنوبی 1402/05/14 رجوع به آگهی
6775136 مزایده اجاره مغازه استان فارس 1402/04/18 رجوع به آگهی
6562369 مزایده حراج فروش اتوبوس اسقاطی گاز سوز استان اصفهان 1402/02/30 رجوع به آگهی
6562319 مزایده حراج فروش اتوبوس اسقاطی گاز سوز استان اصفهان 1402/02/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4