مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تعداد 7 سازه تبلیغاتی بیلبورد 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ساخت و نصب و بهره برداری از تعدادی سازه تبلیغاتی لایت باکس 1400/04/31 1400/05/09
مزایده واگذاری ساخت و نصب و بهره برداری از تعدادی سازه تبلیغاتی لایت باکس 1400/04/26 1400/05/09
مزایده واگذاری ساخت و نصب و بهره برداری از تعدادی سازه تبلیغاتی لایت باکس 1400/04/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امتیاز ساخت و نصب و بهره برداری از تعدادی سازه تبلیغاتی لایت باکس 1400/04/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 5 سازه تبلیغاتی بیلبورد 1400/02/18 رجوع به آگهی
مزایده امتیاز ساخت و نصب و بهره برداری برخی از فضایی تبلیغاتی متعلق به سازمان میادین جایگاه cng، فروشگاههای همشهری و سازهای تبلیغی شهرک 1399/06/29 رجوع به آگهی
مزایده امتیاز ساخت و نصب و بهره برداری برخی از فضایی تبلیغاتی 1399/06/22 رجوع به آگهی
مزایده امتیاز ساخت و نصب و بهره برداری تعدادی از فضایی تبلیغاتی ایستگاههای vip اتوبوس 1399/06/19 رجوع به آگهی
مزایده امتیاز ساخت و نصب و بهره برداری تعدادی از فضای تبلیغاتی ایستگاههای vip اتوبوس 1399/06/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ساخت و نصب و بهره برداری تعدادی از فضای تبلیغاتی ایستگاه های VIP اتوبوس 1399/05/21 1399/05/30
مزایده واگذاری ساخت و نصب و بهره برداری از 14 سازه بیلبورد تبلیغاتی پایانه های مسافر بری 1399/02/23 1399/03/01
مزایده 14 سازه بیلبورد 1399/02/16 رجوع به آگهی
مزایده سازه تبلیغاتی 1398/10/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تعدادی سازه تبلیغاتی مشتمل بر بیلبورد و عرشه پل و پایه پل 1398/10/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از 25 سازه تبلیغاتی 1398/09/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از 25 سازه تبلیغاتی 1398/09/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امتیاز ساخت و نصب و بهره برداری از 7 سازه بیلبورد 1398/05/05 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از 3 سازه بیلبورد تبلیغاتی 1397/11/06 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از 3 سازه بیلبورد تبلیغاتی 1397/10/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7