کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6126938 مزایده واگذاری بهره برداری تعدادی از فضاهای تبلیغاتی استان قم 1401/10/19 1401/10/29
6122137 مزایده واگذاری بهره برداری تعدادی از فضاهای تبلیغاتی سطح شهر استان قم 1401/10/18 رجوع به آگهی
5259455 مزایده امتیاز بهره برداری از تعداد 7 سازه تبلیغاتی بیلبورد و عرشه پل در سطح شهر استان قم 1401/03/08 رجوع به آگهی
5232847 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تعداد 7 سازه تبلیغاتی بیلبورد استان قم 1401/03/01 رجوع به آگهی
4154218 مزایده واگذاری ساخت و نصب و بهره برداری از تعدادی سازه تبلیغاتی لایت باکس استان قم 1400/04/31 1400/05/09
4144191 مزایده واگذاری ساخت و نصب و بهره برداری از تعدادی سازه تبلیغاتی لایت باکس استان قم 1400/04/26 1400/05/09
4064208 مزایده واگذاری ساخت و نصب و بهره برداری از تعدادی سازه تبلیغاتی لایت باکس استان قم 1400/04/10 رجوع به آگهی
4055794 مزایده واگذاری امتیاز ساخت و نصب و بهره برداری از تعدادی سازه تبلیغاتی لایت باکس استان قم 1400/04/08 رجوع به آگهی
3847436 مزایده فروش تعداد 5 سازه تبلیغاتی بیلبورد استان قم 1400/02/18 رجوع به آگهی
3203996 مزایده امتیاز ساخت و نصب و بهره برداری برخی از فضایی تبلیغاتی متعلق به سازمان میادین جایگاه cng، فروشگاههای همشهری و سازهای تبلیغی شهرک استان قم 1399/06/29 رجوع به آگهی
3186566 مزایده امتیاز ساخت و نصب و بهره برداری برخی از فضایی تبلیغاتی استان قم 1399/06/22 رجوع به آگهی
3179732 مزایده امتیاز ساخت و نصب و بهره برداری تعدادی از فضایی تبلیغاتی ایستگاههای vip اتوبوس استان قم 1399/06/19 رجوع به آگهی
3163763 مزایده امتیاز ساخت و نصب و بهره برداری تعدادی از فضای تبلیغاتی ایستگاههای vip اتوبوس استان قم 1399/06/12 رجوع به آگهی
3063767 مزایده واگذاری ساخت و نصب و بهره برداری تعدادی از فضای تبلیغاتی ایستگاه های VIP اتوبوس استان قم 1399/05/21 1399/05/30
2811345 مزایده واگذاری ساخت و نصب و بهره برداری از 14 سازه بیلبورد تبلیغاتی پایانه های مسافر بری استان قم 1399/02/23 1399/03/01
2794914 مزایده 14 سازه بیلبورد استان قم 1399/02/16 رجوع به آگهی
2517511 مزایده سازه تبلیغاتی استان قم 1398/10/18 رجوع به آگهی
2489520 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تعدادی سازه تبلیغاتی مشتمل بر بیلبورد و عرشه پل و پایه پل استان قم 1398/10/10 رجوع به آگهی
2445593 مزایده واگذاری بهره برداری از 25 سازه تبلیغاتی استان قم 1398/09/20 رجوع به آگهی
2430975 مزایده واگذاری بهره برداری از 25 سازه تبلیغاتی استان قم 1398/09/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7