مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش 40 تن درختان و شاخه های خشک 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش 40 تن درختان و شاخه های خشک 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش 40 تن درختان و شاخه های خشک موجود در بارانداز 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش 40 تن درختان و شاخه های خشک 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش 40 تن درختان و شاخه های خشک 1400/12/24 1400/12/28
مزایده فروش 40 تن درختان و شاخه های خشک 1400/12/23 1400/12/28
مزایده اجاره پارکینگ به مساحت تقریبی ۸۰۰۰ متر مربع 1400/06/09 1400/06/11
مزایده اجاره پارکینگ 1400/06/07 1400/06/11
مزایده اجاره پارکینگ به مساحت تقریبی ۸۰۰۰ متر مربع 1400/06/07 1400/06/11
مزایده اجاره پارکینگ 1400/06/07 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ به مساحت تقریبی ۱۰۵۰۰ مترمربع- مدت یک سال - 1400/04/01 1400/04/08
مزایده اجاره پارکینگ 1400/03/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ به مساحت تقریبی ۱۰۵۰۰ مترمربع- مدت یک سال - 1400/03/31 1400/04/08
مزایده اجاره سالن چند منظوره ورزشی 1398/04/06 1398/04/10
مزایده اجاره سالن چند منظوره ورزشی 1398/04/05 1398/04/10
مزایده اجاره سالن چند منظوره ورزشی 1398/04/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش اجاره سالن چند منظوره ورزشی و زمین چمن بازی 1398/03/05 1398/03/08
مزایده فروش اجاره سالن چند منظوره ورزشی و زمین چمن بازی 1398/03/04 1398/03/08
مزایده واگذاری محل جهت اجاره غرفه آزاد جنب بلیط فروشی 1397/11/28 1397/12/01
مزایده واگذاری محل جهت اجاره سالن رستوران و غرفه گز و شیرینی 1397/11/28 1397/12/01
صفحه 1 از 7