کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8160403 مزایده فروش و امحا اسناد راکد و باطله استان تهران 1403/04/10 1403/04/17
8108441 مزایده 10 عنوان زمین باکاربری مسکونی / مسکونی تجاری - 2 عنوان آپارتمان اداری استان تهران 1403/03/27 1403/03/31
8088216 مزایده فروش زمین باکاربری مسکونی / مسکونی - تجاری استان تهران 1403/03/22 1403/03/31
8070504 مزایده فروش یک دستگاه خودرو BMW استان تهران 1403/03/19 1403/03/24
7839974 مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی استان تهران 1403/01/27 1403/02/02
7704341 مزایده فروش تعدادی از املاک زمین کاربری مسکونی- مسکونی /تجاری استان تهران 1402/12/05 1402/12/09
7695317 مزایده فروش تعدادی از املاک شامل 11 مورد زمین کاربری مسکونی- مسکونی /تجاری استان تهران 1402/12/02 1402/12/09
7692086 مزایده فروش خودروهای مازاد استان تهران 1402/12/01 1402/12/07
7497231 مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی مدیریت شعب استان تهران 1402/10/12 1402/10/17
7432142 مزایده فروش و امحاء اسناد راکد و باطله استان تهران 1402/09/22 1402/09/28
7212987 مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی خود را شامل لوازم اداری کامپیوتری، دوربین مدار بسته و گاوصندوق و ...) استان تهران 1402/07/29 1402/08/04
7199362 مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی خود شامل لوازم اداری، کامپیوتری، دوربین مدار بسته و گاو صندوق و .. استان تهران 1402/07/24 1402/08/04
5081752 مزایده فروش املاک و اموال استان تهران 1401/01/27 1401/01/31
4940679 مزایده تعدادی از املاک استان تهران 1400/12/10 1400/12/12
4934022 مزایده فروش تعدادی از املاک خود استان تهران 1400/12/08 1400/12/12
4928374 مزایده فروش تعدادی از املاک استان تهران 1400/12/07 1400/12/12
4873330 مزایده فروش اموال مازاد ( اداری - کامپیوتری ) - دستگاه ها، قطعات و تجهیزات دو خط استحصال پنبه ضایعاتی استان تهران 1400/11/23 رجوع به آگهی
4867677 مزایده اموال مازاد ( اداری - کامپیوتری ) - دستگاه ها، قطعات و تجهیزات دو خط استحصال پنبه ضایعاتی استان تهران 1400/11/20 رجوع به آگهی
4867541 مزایده اموال مازاد ( اداری - کامپیوتری ) - دستگاه ها، قطعات و تجهیزات دو خط استحصال پنبه ضایعاتی استان تهران 1400/11/20 رجوع به آگهی
3990419 مزایده فروش خودروهای مدیریت شعب استان تهران 1400/03/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3