کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8192490 مزایده فروش سر رول و ته رول ورق هسته و ورق هسته دم قیچی استان زنجان 1403/04/17 1403/04/30
7906930 مزایده فروش رول ورق هسته و ورق هسته دم قیچی استان زنجان 1403/02/11 1403/02/22
7555345 مزایده فروش رول ورق هسته ضایعاتی استان زنجان 1402/10/27 1402/11/09
7286055 مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل فویل آلومینیوم، شینه و پانچ آلومینیومی، ضایعات آلومینیوم و ضایعات برنج (سفاله) استان زنجان 1402/08/18 1402/08/29
6981030 مزایده ورق هسته دم قیچی ،رول ورق هسته ،ضایعات آلومینیوم و ضایعات برنج استان زنجان 1402/06/09 1402/06/19
6915622 مزایده اقلام ضایعاتی از قبیل ورق هسته دم قیچی، رول ورق هسته، ضایعات آلومینیوم، فویل آلومینیوم و ضایعات برنج (سفاله) استان زنجان 1402/05/25 1402/06/05
6757287 مزایده تأمین ساید گاید دستگاه برش ورقهای هسته استان زنجان 1402/04/13 رجوع به آگهی
6634565 مزایده فروش انواع اقلام ضایعاتی استان زنجان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6618484 مزایده فروش ضایعات برنج (سفاله ) استان زنجان 1402/03/13 رجوع به آگهی
6585434 مزایده فروش ضایعات برنج (سفاله ) استان زنجان 1402/03/04 1402/03/08
5068765 مزایده تأمین انواع قطعات آهنی استان زنجان 1401/01/23 1401/01/30
4655314 مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل انواع فویل آلومینیوم، شینه و پانچ آلومینیومی، ضایعات آلومینیوم، رول ورق هسته، ورق هسته دم قیچی، بوبین رزینی (آلومینیومی و مسی) و مخزن خالی هزار لیتری (پلاستیکی) استان زنجان 1400/10/01 رجوع به آگهی
4345679 مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل انواع فویل آلومینیوم ، رول ورق هسته ، شینه و پانچ و ضایعات آلومینیوم و ورق هسته دم قیچی استان زنجان 1400/07/03 رجوع به آگهی
4342799 مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل انواع فویل آلومینیوم، رول ورق هسته، شینه و پانچ و ضایعات آلومینیوم و ورق هسته دم قیچی استان زنجان 1400/07/01 رجوع به آگهی
4269587 مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل انواع فویل آلومینیوم، رول ورق هسته، شینه و پانچ و ضایعات آلومینیوم و ورق هسته دم قیچی استان زنجان 1400/06/16 رجوع به آگهی
3595075 مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل انواع سیم و ضایعات مسی، ضایعات برنج و مخزن استان زنجان 1399/11/12 رجوع به آگهی
3422615 مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل انواع سیم مسی، سیم لاکی، فویل مسی، ورق هسته دم قیچی، ضایعات آلومینیوم، ضایعات مس، ضایعات برنج و مخزن خالی هزار لیتری استان زنجان 1399/09/12 رجوع به آگهی
2850154 مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل انواع سیم مسی، فویل مسی، ورق هسته دم قیچی،‌ فویل آلومینیوم و ضایعات برنج استان زنجان 1399/03/12 1399/03/25
2438947 مزایده فروش انواع ضایعات مسی، آلومینیوم، ورق هسته دم قیچی و مخازن 1000 لیتری با حفاظ آلومینیومی استان زنجان 1398/09/18 1398/10/01
2331818 مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل انواع سیم مسی، فویل مسی، ورق هسته دم قیچی، آهن آلات و انواع مبدل جریان، انواع قطعات مسی مازاد استان زنجان 1398/07/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3