مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری استخر و سالن تیراندازی 1398/11/02 1398/11/08
واگذاری استخر و سالن تیراندازی 1398/10/30 1398/11/08
سالن چند منظوره کارگران 1398/05/19 رجوع به آگهی
سالن چند منظوره 1398/05/15 رجوع به آگهی
مزایده سالن چند منظوره کارگران 1398/04/26 1398/04/31
بهره برداری از سالن چند منظوره کارگران 1398/04/23 1398/04/31
واگذاری بهره برداری از زمین های چمن طبیعی 1398/03/04 رجوع به آگهی
وگذاری بهره برداری سالن چند منظوره و زمین چمن مصنوعی و طبیعی 1398/03/01 رجوع به آگهی
واگذاری استخر و سالن تیراندازی به صورت اجاره 1397/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری استخر و سالن تیراندازی به صورت اجاره 1397/11/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4